Responsive Ads Here

Saturday, December 14, 2019

Bajrang Baan | Hanuman Baan Lyrics, Text in English

Bajrang Baan, Hanuman Baan Lyrics, Text in English

Today I am sharing Bajrang Baan Lyrics English for you in this post. Nowadays everyone searches for Bajrang Baan, Hanuman Chalisa lyrics English, Hanuman Chalisa Hindi, Hanuman Chalisa Bengali, Hanuman Images on the Internet. Here I have posted a lot of Bajrang Baan Lyrics English, Hanuman Chalisa Hindi, Hanuman Chalisa Bengali, Hanuman Images for you. Some people also like Bajrang Baan English, Hanuman Chalisa Hindi Lyrics, Hanuman Chalisa Bengali, Hanuman Images.
bajrang baan,hanuman bajrang baan,bajrang baan with lyrics,bajrang baan paath,bajrang ban,hanuman bhajan,bajrang baan with hindi english lyrics,bajrang bali baan,bajrang baan full,shree bajrang baan,bajarang baan full,bajrang baan hanuman
Bajrang Baan  Hanuman Baan Lyrics, Text in English

Bajrang Baan


Nishchay Prema Prateet-tay, Vinay Karain Sanmaan,
Tayhi-Kay Karaja Sakala Shubha, Sidhi Karain Hanuman

Jai Hanumanta Santa Hitakaari, Suna Liijay Prabhu Araja hamari
Jana kay kaaja vilambana keejay, Aatura dawrii maha Sukha deejay

Jaisay kooda sindhu mahi paara, Sursa badana paithii Vistaara
Aagay jaiyii Lankinii Rokaa, Maarayhu laata gaii sura Loka

Jaayay Vibhishan ko sukha deenha, Sita Nirakhi parama pada Leenhaa
Baag ujaari Sindhu Mahana Borah, Ati Aatura Jama Kaatara tora

Akshaya Kumara mara sanhaara, Loama lapaita Lanka-ko Jaarah
Laaha samaan lanka jaari-gai, Jai Jai Dhwani surpur naba Bhai

Aba vilambha kayhi Kaaran Swami, Kripaa Karahhu ura Antaraymii
Jai Jai Lakshmana Praana kay daataa, Aatura hai dukha Karhu Nipaataa

Jai Jai Hanumanta Jayati bala saagar, Sura Samooha samratha Bhata Naagar
Om Hanu Hanu Hanu Hanumanta Hateelay, Bhairayhhi Maaru Bajrah-Ki Keelay

Om Hrim Hrim Hrim Hanumana Kapisha, Om Hun Hun Hun Hanu Arii Ura Sheesha
Jai Anjani Kumara Balawanta, Shankara Suwana Beera Hanumanta

Badana Karaala kaala kula ghaalaka, Rama sahay sadaa prati Paalak
Bhoota prayta pishacha nischaara, Agni Baitala kaal maari mar

Inhain maaru tohi shapatha Ram ki, Raakhu natha Maarayad Naama ki
Satya hahu Hari Shapatha paiikay, Rama doota dharu maaru Dhaiikay

Jai jai Jai Hanumanta Agadha, Dukha Pavata Jaana Kayhi apraadha
Pooja jaapa tapa naima achaara, Nahina Jaanat Kacchu-das tumhaaraa

Baan upawaan maaga-girigraha manhi, Tumharay Bala hoo Darpata Nahin
Janaka Suta Hari Das Kahawoh, Taaki shapatha Vilamba na laawoh

Jai Jai Jaya Dhuni Hota Akaasha, Sumirata Hota Dusah Dukha Nasha
Charana pakar jori mana-oan, Yahi awsara aba kayhi gohra-oan

Uthu Uthu Chalu Tohi Rama Duhai, Paayain paroan kara jori manaayaii
Om Cham Cham Cham Cham Chapal Chalantaa, Om Hanu Hanu Hanu Hanumantaa
Om Ham Ham Hanka Day-tah Kapi Chanchal, Om San San Sahami Paraanay khal Dala

Apnaay jaana ko turata ubaaro, Sumirata hoya ananda hamaaroh
Yaha Bajaranga Baan Jayhi Maaray, Taahi Kaho phir kahana ubaaray

Paatha karay Bajranga Baana ki, Hanumanata Raksha Karayne Praana ki
Yaha Bajranga Baana Jo Jaapay, Taataay Bhoota Pray-tah Saba Kaampay
Dhoopa-day aru Japayne Hamaayshaa, Takay tana Nahina Rahay Kalesha

Doha:
Ura Pratitee Dhardh, saran havay, paath karay dhari Dhyaana,
Badha sab har, karay sab kaam sahal Hanuman .


Siyaa pati Ramachandra ki jai,
Uma Pati Mahadeo ki jai
Pawana suutah Hanumana ki jaiNo comments:

Post a Comment